Kontakt

Prezes Zarządu
Targi Książki sp. z o.o.

Rafał Skąpski
Prezes Zarządu Murator EXPO sp. z o.o.
Dyrektor Warszawskich Targów Książki

Jacek Oryl
Kontakt do organizatora wykonawczego - Sekretariat
tel.: +48 22 829 66 80

Dział Sprzedaży

Tomasz Sałkowski
Dyrektor ds. Sprzedaży
tel.: +48 22 829 66 69
tel. kom.: +48 602 636 134

Teresa Wieczorek
Koordynator ds. Sprzedaży
tel.: +48 22 829 66 86
tel. kom.: +48 696 452 741

Dział Marketingu

Agnieszka Ziemiańska
Dyrektor ds. Marketingu
tel.: +48 22 829 66 96
tel. kom.: +48 660 448 591

Dorota Sadowińska-Rzepka
Koordynator Projektu
tel.: +48 22 829 66 65
tel. kom.: +48 662 109 574

Monika Lipska
Samodzielny Specjalista ds. Marketingu
tel.: +48 22 829 66 78
tel. kom.: +48 660 470 406

Program wydarzeń towarzyszących

Tadeusz Górny
Członek Zarządu Targi Książki sp. z o.o.
Koordynator ds. Programowych
tel. kom.: +48 601 153 011

 
 
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa

Biuro:
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000356970
NIP 525-24-76-940
wysokość kapitału zakładowego: 102 000,00 zł

tel. +48 22 829 66 80
faks +48 22 829 66 81
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa

Biuro:
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000090687
NIP 113-21-59-933
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 PLN

tel. +48 22 829 66 80
faks +48 22 829 66 81